Minősítéseink

Nyílászárók forgalmazása és beépítése (TEÁOR: 4673)
Az alábbiakban határoztuk meg minőségpolitikánkat:

Társaságunk folyamatosan arra törekszik, hogy tevékenységünkkel Ügyfeleink kívánalmainak maximálisan eleget tegyünk és hosszú távú gyümölcsöző, kölcsönös előnyökön és bizalmon alapuló kapcsolatokat alakítsunk ki.
Tevékenységünket szigorúan a nemzetközi jogszabályi és hatósági követelményeknek megfelelően végezzük.
Célunk, hogy a Társaság szakmai hírneve biztosítsa partnereink tartós bizalmának elnyerését, minőségképességünk és versenyképességünk megőrzését, javítását.
Szolgáltatásaink minőségi paramétereinek állandó fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése jelent megbízható alapot a megrendelői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.

Minőségirányítási Rendszerünket az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelően alakítottuk ki, amelyet folyamatosan továbbfejlesztünk.

A Társaság vezetése évente konkrét minőségügyi célokat határoz meg és tesz közzé.
Célkitűzéseink teljesítése minden alkalmazottunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük, ehhez biztosítjuk:

  • a munkaterületük gyakorlati követelményeinek betanulását
  • a beosztásukkal, feladataikkal kapcsolatos elvárások megismerését
  • szakmai fejlődésük lehetőségét.

Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük:

  • a minőségorientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését, ellenőrzését és
  • a rendszeres minőségügyi képzést.

Minőségfilozófiánk:

  • a vezetés felelőssége elsődleges és meghatározó a minőségirányítási munkában
  • minden munkatársunk felelős a maga által végzett munka minőségéért
  • a megrendelői megelégedettség munkánk legfontosabb mérőszáma, melyet termékeink, szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítésével kívánunk mind magasabb színvonalra emelni
  • a hibák folytonos javítása mellett azok megelőzésére törekszünk.